Examens

Theorie

Vóórdat je je Tussentijdse Toets en/of praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto.

Als je daarvoor slaagt ontvang heb je een digitaal theoriecertificaat.

Het theoriecertificaat is anderhalf jaar geldig.
Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. Je moet ongeveer een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn.

Het examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, vragen waar je zelf een getal in moet vullen en vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning).

Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen.

  • 25 vragen over gevaarherkenning;
  • 12 vragen over verkeersregels (kennisvragen);
  • 28 vragen over verkeersinzicht.

Je bent geslaagd als je minimaal 13 vragen over gevaarherkenning en 10 vragen over verkeersregels en 25 vragen over verkeersinzicht juist hebt beantwoordt.

Gevaarherkenning.
De vragen over gevaarherkenning beantwoord je door aan te geven hoe je in een bepaalde situatie handeld:

  • remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen);
  • gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze);
  • of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).

Voor iedere vraag heb je 8 seconden de tijd om te antwoorden. Dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet je vaak nog veel sneller beslissen wat je doet!

Verkeersregels
Natuurlijk moet je weten wat de regels in het verkeer zijn om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen. Je kennis van de verkeersregels wordt in dit onderdeel getoetst.

Verkeersinzicht
Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen.

De vragen worden gesteld aan de hand van verkeerssituaties die je op een grote tv-monitor ziet. Je moet je dan voorstellen dat jij de bestuurder van het CBR-voertuig bent.

Voorbereiden
Je bereidt je het beste voor op je theorie-examen als je de theorielessen volgt bij je rijschool. Met een goede theorieopleiding slaag je sneller voor je theorie-examen. Reserveren.

Het theorie-examen voor de personenauto (B) kun je op verschillende tijden afleggen in één van de circa dertig theoriecentra van het CBR Theorie-examens kun je alleen via de rijschool en de online reservering reserveren en betalen.

Meenemen naar het examen
Voordat je het theorie-examen voor de personenauto mag doen, moet je de volgende documenten overhandigen:

  • een wettelijk toegestaan, geldig indentiteitsbewijs.
  • de oproepkaart die je via e-mail ontvangt, je hebt hiervan je reserveringsnummer nodig voor het aanmelden bij de aanmeldzuil.

Let op! Als je de vereiste documenten niet bij je hebt, of als je niet op tijd op het examencentrum bent, kun je niet deelnemen aan het theorie-examen. Je krijgt het door jou betaalde examengeld niet terug.

Geslaagd
Als je slaagt voor je theorie-examen voor de personenauto, heb je direct het digitale theoriecertificaat. Het certificaat is anderhalf jaar geldig.

Gezakt
Als je zakt, krijg je een uitslagformulier waarop per examenonderwerp staat vermeld hoeveel vragen je fout, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst met codes afgedrukt die staat voor de examenonderwerpen (bijvoorbeeld ‘verkeersborden’, ‘inhalen’ of ‘voorrangsregels’). Zo weet je waar je voor het volgende examen extra op moet studeren. Je rijschool kan je uitgebreid over die onderwerpen informeren.

Scroll to top